Резервоари за поле со големи димензии

  • Large Size Field Tanks

    Резервоари за поле со големи димензии

    Резервоарите за полиња од стаклопластика се најдобрата опција во сите случаи кога големината на опремата го прави невозможен транспортот. За такви големи резервоари, ние генерално испраќаме опрема за ликвидација на полиња до работно место, нишки ги ветрови големите лушпи од стаклопластика и ги склопува резервоарите на крајната основа или на централизирана површина за склопување. 
    Големина: DN4500mm - DN25000mm.